EGE ÜNİVERSİTESİ

Ziraat Fakültesi

Dekan

DEKAN VEKİLİ

Prof. Dr. Mustafa BOLCA
Tel : (232) 311 26 01 - (232) 388 10 15
E-posta : mustafa.bolca@ege.edu.tr

HAKKINDA

1969 yılında Uşak'ta doğdu. İlkokulu Antalya, Orta öğrenimini Malatya ve Lise Öğrenimini Çanakkale ilinde tamamladı. 1986 yılında girdiği EÜ Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü'nden 1990 yılında mezun oldu. Aynı yıl yüksek lisans eğitimine başladı. 1991 yılında aynı bölümde Araştırma Görevlisi kadrosuna atandıktan sonra sırasıyla 1993 yılında "Yüksek Mühendis", 1998 yılında "Doktor", 2003 yılında "Yardımcı Doçent", 2007 yılında "Üniversite Doçenti" ve 2013 yılında da Profesör unvanlarını aldı. EÜ Ziraat Fakültesinin çeşitli birimlerinde görevler aldı/almaktadır. Ulusal ve Uluslararası dergilerde hakemlik ve editörlük görevleri bulunmaktadır.

Ek Bilgi

  • Profesör: 2013, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
  • Doçent: 2007, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
  • Yardımcı Doçent: 2003, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
  • Doktora: 1998, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
  • Yüksek Lisans: 1993, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
  • Lisans: 1990, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
  • Uzmanlık Alan(lar)ı: Toprak Genetiği ve Sınıflaması, Toprak Etüd ve Haritalama, Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemi, Toprak Radyonüklidleri ve Nükleer Teknikler, Toprak Mineralojisi, Jeotermal sistemler, Toprak ve Su Kirliliği
  • Yabancı Dil(ler)i: İngilizce